Sportrevalidatie

Sportrevalidatie is bedoeld om mensen die een blessure hebben opgelopen tijdens het sporten zo snel mogelijk hun sportbeoefening weer te helpen hervatten. Ook worden mensen behandelt en begeleidt die op een andere manier een blessure hebben opgelopen waardoor ze op dit moment niet in staat zijn hun sportbeoefening te hervatten.

Daarnaast adviseren wij hoe een sporten naar zijn doel (bv een halve marathon) kan toewerken. Wij helpen u als u een blessure hebt of overtraind bent. U wilt zo snel mogelijk weer aan de slag.

Wij hebben als team onderling meerdere sporten op hoog niveau beoefend en kunnen ons goed vinden in de sporter mentaliteit en helpen u zo snel mogelijk u sport te hervatten.