Fysiotherapie

Eerste afspraak

Als u bij ons een afspraak maakt om duidelijkheid te krijgen over uw klacht en wat wij voor u daarin kunnen betekenen wordt er allereerst een intake gedaan door een van onze fysiotherapeuten. Die bestaat uit vragen stellen en onderzoek doen naar de aard van uw klachten.Dit is nodig om een goede diagnose te kunnen stellen.

Al bij dit eerste contact is er voldoende gelegenheid om uw vragen en zorgen omtrent uw klacht bij ons uit te spreken. Ook uw eigen inbreng wordt op prijs gesteld.

U kunt op twee manieren bij ons een afspraak maken: met of zonder verwijsbrief van een arts. Een verwijsbrief is beslist noodzakelijk in geval van een zogenaamde chronische aandoening of wanneer de fysiotherapie aan huis moet plaatsvinden. In de andere gevallen kunt u zonder verwijzing een afspraak met ons maken.

Behandelplan

Als de diagnose gesteld is bespreken we met u het behandelplan, vermoedelijk verloop, te verwachte tijdsduur en natuurlijk uw eigen verwachtingen. Hierbij volgen we zo veel mogelijk de richtlijnen, die door onze beroepsgroep zijn opgesteld.

Zelf aan de slag

Voor het verhelpen, verlichten of onder controle krijgen van veel klachten is het heel belangrijk dat u leert wat u zelf zou kunnen doen en laten. Het is goed om te oefenen en te bewegen om de functies van het lichaam te onderhouden en mogelijk te verbeteren.

Afronding van de behandelreeks

De behandeling wordt afgesloten met een eindrapportage aan huisarts of verwijzend arts. Tevens wordt u gevraagd of we uw emailadres mogen doorgeven aan bureau Qualiview, die u een aantal vragen gaat stellen over onze kwaliteit van handelen.